måndag 7 mars 2011

Solen talar genom löven


En sommardag på den gamla kyrkogården där sagornas mästare H.C Andersen har sin grav.
Där har i stillhet träden fått växa utan att tuktas och inrättas i människornas ordning.

Minnesvårdars smideslöv och markens täckande murgröna får mötas på egna villkor.

Ljuset fördelas, leker i lövmassor och buskar. Stryker mjukt över stenar som tanken smeker minnet av de som inte längre är här bland oss.


I sol och skugga ryms hela spektrat av ljus och mörker. I sorgen även glädje för att det får vara så här vackert och att jag får uppleva det.

Här finns plats för döda så väl som levande. Och tid för de sistnämda...att bara vara just levande en stund.


Assistens kykogård i Köpenhamn en Augustidag med min Yashica Mat 124 G